ABA SMILE & HEALTH

 

Om de ogen de kost te geven treft u hier enkele oude gravures en dozen aan die gebruikt werden in het begin van de XXste eeuw. Wij raden iedereen ook het boek aan van Vincent Vidal, "Le Préservatif - 100 questions/réponses", uitgegeven bij de Editions Alternatives (1996) - ISBN 2 86227 092 X

 
Gravure van William Hogarth (1697-1764)

De dame van lichte zeden heeft een geslachtsziekte, de condooms die op haar tafel liggen zijn vooral bedoeld om haar klanten te beschermen.

Gravure van William Hogarth (1697-1764)

 
Deze satirische tekening van Gillray, toont de verkoop van Engelse koopwaar in 1786 in Oost-Indië. Voor de commisaris ziet u een pakje met condooms met het opschrift "for the use of the Supreme Council" (voor het gebruik door de Hoge Raad) Gillray
 
François Grenier Deze gravure getekend François Grenier (1793-1867) is opgeluisterd met kleuren in de XIXde eeuw en heeft als titel "Prudence est mère de sûreté" (Voorzichtigheid is de moeder van de veiligheid), ze werd later, maar nog steeds in de XIXde eeuw, vaak gebruikt als versiering van de bodem van de "petite boîte à secret" ( het klein geheimendoosje)
 

Gros Millan
Publiciteit van Gros Millan voor het "maison de confiance" (huis van vertrouwen) gesticht in 1780

 
Catalogue Excelsior
"Getextureerde" exemplaren komend uit de katalogus "Excelsior" van 1908
 
Emballage début 20e siècle
Twee eigenaardige verpakkingen uit het begin van de Xxste eeuw
   
Bonnet
Het "fin de siècle"-hoedje werd ook wel ‘capuchon’ (kapje) of ‘Bout américain’ (amerikaans eindje) genoemd, en bedekte alleen de eikel. Hier een model uit 1908

Fish-Bladder

De fish-bladder van 1910 werd gemaakt met een luchtzakje die toeliet dat de vis terug naar de oppervlakte kon komen.

Pin-Up
Zeer zeldzaam doosje uit de jaren 1920 met zakjes condooms versiert met een pin-up.
Boîte Caravan
Boîte Golden Pheasant

Boîte Ramses
Amerikaanse doosjes uit de jaren 1940 in karton of metaal