A.B.A. SMILE & HEALTH
 
 
S.O.A.

 

Op het einde van de jaren 80, zorgde de angst voor AIDS ervoor dat het gebruik van condooms toenam en dit had weer tot gevolg dat het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen verminderde. Vandaag stelt men echter in Europa en de VS vast dat de preventie terug verslechterd en dat aandoeningen die men verdwenen waande terug opduiken.

Hoewel gevarieerd, zijn de meeste symptomen van de seksueel overdraagbare aandoeningen in de meeste gevallen duidelijk. Bepaalde signalen, maar ook bepaalde situaties moeten tot waakzaamheid stemmen en tot een medische consultatie leiden. Om verwikkelingen te vermijden is het zeer vroeg opsporen van deze seksueel overdraagbare aandoeningen essentieel. Terwijl deze aandoeningen een steeds meer stijgend verloop kennen, moet men ze in geen geval lichtzinnig opvatten, want indien ze niet snel worden behandeld kunnen ze in sommige gevallen heel ernstige gevolgen hebben… . Gelukkig kunnen de meeste van deze aandoeningen doeltreffend bestreden worden. Maar het is noodzakelijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen en zijn partners te verzorgen teneinde nieuwe infecties en verdere verwikkelingen te voorkomen.

En nochtans kan een correct gebruik van het condoom ons hiervan behoeden (*)

SOA