ABA SMILE & HEALTH
 
CONTROLES VOOR OP HET MARKT BRENGEN
     
Elk lot van de condooms Sourire-Smile, Golden Smile, Fun & Smile et Ibstissama wordt uitgebreid getest alvorens op de markt te worden gebracht. Dit gebeurt niet alleen in de fabriek, die jaarlijks meermaals van « de kelder tot de zolder » door verscheidene instellingen belast met de naleving van de verschillende normen (CE, NF, OMS, US enz.), maar ook hier in België, op vraag van de klant, door SGS Laboratoires SIMON
Volgende tests worden uitgevoerd
     

Afmetingen :
Nagaan of de condooms wel de juiste afmetingen hebben (lengte/ breedte) die door de normen worden opgelegd.

Fysieke integriteit (geen gaten) :
De condoom wordt gevuld met een zoutoplossing en dan ondergedompeld in een recipiënt met dezelfde oplossing. Er wordt dan een elektrische stroom van 10 V aangebracht die toelaat om de aan- of afwezigheid van perforaties na te gaan (een condoom zonder perforaties reageert als een isolator en laat bijgevolg de elektrische stroom niet door).

GATEN
   
SPANNING

Spanning voor en na veroudering :
deze test betreft de staalname in de vorm van een ring van 20 mm breedte uit een condoom die men dan uitrekt tot hij breekt teneinde de elasticiteit en de weerstand op scheuren te meten (mediaan waarden opgelegd door de norm : weerstand tegen breuk >= 39 newtons – uitgerekt tot >= 700% bij breekpunt). Deze test worden eveneens uitgevoerd bij een temperatuur van 70° gedurende 48 uur om een normale stockage van het product te simuleren en om na te gaan of de mechanische kwaliteiten van de condoom ook na stockage gevrijwaard blijven.

   

Volume :
de condoom wordt met lucht opgeblazen en men meet het volume en de druk op het moment van de ontploffing. Het volume mag op dat moment niet minder zijn dan 18 liter en de druk niet lager dan 1,0 kPa.

Glijmiddel :
Om de benodigde hoeveelheid glijmiddel te bepalen.

VOLUME


Kleurstabiliteit (voor de gekleurde condooms) : de toepassing bestaat erin de gekleurde condoom volledig te bevochtigen met gedistilleerd water en hem vervolgens in wit absorberend papier te wikkelen. Na een gegeven tijd wordt nagegaan of het papier tekenen van verkleuring vertoond.

 
CONDITIONNERING

Conditonnering :
De gebruikte verpakking mag niet meer dan 2,5% d'U.V. doorlaten bij een golflengte van 380 nm. De collectieve en de individuele verpakkingen worden onderzocht om na te gaan of alle wettelijke vermeldingen wel aanwezig zijn. 

TOP
NORMERING